Вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників

5.1. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана направляти вогнегасники на ПТОВ для їх технічного обслуговування у таких випадках:
– за негативними результатами первинного або періодичного огляду;
– після застосування за призначенням;
– по закінченні гарантійного терміну експлуатації.
5.2. Мінімум один раз на рік відповідно до експлуатаційних документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування вогнегасників на ПТОВ.
5.3. Допускається здійснення технічного діагностування закачних вогнегасників, обладнаних запірно-пусковими пристроями зі зворотним клапаном, безпосередньо на підприємстві працівником ПТОВ, який має посвідчення установленого зразка.
5.4. Першою стадією технічного обслуговування є технічне діагностування, під час якого визначаються:
– відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;
– технічний стан вогнегасників;
– обсяг Вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників робіт, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників.
5.5. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування. На етикетці ПТОВ мають бути зазначені:
– назва та юридична адреса ПТОВ;
– номер ліцензії;
– номер сертифіката відповідності;
– місця для маркування про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника.
5.6. За наявності на вогнегаснику етикетки ПТОВ на ній здійснюється маркування про проведене технічне діагностування із зазначенням дати проведення технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив.
5.7. У паспорті на вогнегасник працівник Вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників ПТОВ записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.
5.8. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнаються непридатними до подальшого застосування за призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту та перезаряджання або завершення їх експлуатації та утилізації,
5.9. ПТОВ здійснює технічне обслуговування вогнегасників відповідно до вимог чинних нормативних та експлуатаційних документів на вогнегасники.
5.10. На корпусах вогнегасників, які пройшли технічне обслуговування, працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне обслуговування із зазначенням дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив, а також дати проведення наступного Вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників технічного обслуговування. Така сама інформація записується працівником ПТОВ і в паспорті на вогнегасник.


documentagkckcv.html
documentagkcrnd.html
documentagkcyxl.html
documentagkdght.html
documentagkdnsb.html
Документ Вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників