Мета: навчитись використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.


Мета: навчитись використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.

Завдання :Сформувати файл, що містить інформацію про товари (назву фірми виробника; назву моделі; кількість; ціну; термін гарантії і місяцях). Впорядкувати дані у фійлі і вивести їх на екран за спаданням ціни товару.

Текст програми:

program laba8;

uses crt;

type

wed=record

kt,ct,tg:integer;

nfv,nmt:string;

end;

var

spisok:wed;

kil:integer;

sp:file of wed;

procedure vvid_danih(var kil:integer);

var i:integer;

begin

writeln;

rewrite(sp);

with spisok do

for i:=1 to kil do

begin

writeln('Tovar #',i,':');

write('Nazva firmi virobnika: ');readln(nfv);

write Мета: навчитись використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.('Nazva modeli: ');readln(nmt);

write('Kilkist: ');readln(kt);

write('Cina(uah): ');readln(ct);

write('Termin garantii (v misyacyah): ');readln(tg);

writeln;

write(sp,spisok);

end;

close(sp);

end;

procedure scituvannya_danih(var kil:integer);

var i:integer;

begin

reset(sp);

writeln('Spisok tovariv:');

writeln('Nazva firmi virobnika|',' Nazva modeli|',' Kilkist|','Cina(uah)|',' Termin garantii|');

for i:=1 to kil do

with spisok do

begin

read(sp,spisok);

write(nfv:21,'| ',nmt:12,'| ',kt:7,'| ',ct:8,'| ',tg:15,'| ');

writeln;

end;

close(sp);

end;

procedure sort;

var i,j:integer; ct1,ct2:wed;

begin

reset(sp);

seek(sp,0);

for i:=filesize(sp)-1 downto 1 do

for j:=0 to i-1 do

begin

seek(sp,j);

read(sp Мета: навчитись використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.,ct1,ct2);

if (ct1.ct

begin

seek(sp,j);

write(sp,ct2,ct1);

end;

end;

close(sp);

end;

begin

assign(sp,'Spisok.dat');

write('Kilkist tovary: ');readln(kil);

vvid_danih(kil);

scituvannya_danih(kil);

sort;

clrscr;

scituvannya_danih(kil);

repeat until keypressed;

end.

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи навчився використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentagjjxiv.html
documentagjketd.html
documentagjkmdl.html
documentagjktnt.html
documentagjlayb.html
Документ Мета: навчитись використовувати типізовані файли та працю­вати з ними за допомогою засобів мови програмування Pascal.