М’язи глибокого шару

Переднiй драбинчастий м’яз (m. sсalenus anterior). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв III-VІ шийних хребцiв. Прикрiплення: горбок переднього драбинчастого м’яза на І ребрi. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта у бiк скорочуваного м’яза. При двобiчному скороченнi нахиляє шию вперед. При фiксованому хребтi пiднiмає І ребро, беручи участь у актi вдиху.

Cереднiй драбинчастий м’яз (m. scalenus medius). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв усiх шийних хребцiв. Прикрiплення: І ребро, за борозною пiдключичної артерiї. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта в бiк скорочуваного м’яза. У разі двобічного скорочення нахиляє шию вперед, а якщо хребет зафіксований пiднiмає І ребро, беручи М’язи глибокого шару участь в актi вдиху.

Заднiй драбинчастий м’яз (m. scalenus posterior). Початок: заднi горбки поперечних вiдросткiв V-VII шийних хребцiв. Прикрiплення: II ребро. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта в бiк скорочуваного м’яза. У разі двобічного скорочення нахиляє шию вперед. Якщо хребет зафiксований, піднiмає II ребро, бере участь в актi вдиху.

Довгий м’яз шиї (m. longus coli).Початок: тiла верхнiх трьох грудних i нижнiх трьох шийних хребцiв, а також поперечнi вiдростки трьох верхнiх шийних хребцiв. Прикрiплення: поперечнi вiдростки та тiла шийних хребцiв, переднiй горбок атланта. Функцiя: нахиляє шию в бiк скорочуваного м’яза, а разі двобічного скорочення нахиляє М’язи глибокого шару шию вперед.

Довгий м’яз голови (m. longus capitis). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв III-VI шийних хребцiв. Прикрiплення: основна частина потиличної кiстки. Функція: згинає шию та нахиляє голову вперед.

Переднiй прямий м’яз голови (m. rectus capitis anterior). Початок: бічна маса атланта. Прикрiплення: основна частина потиличної кiстки. Функцiя: нахиляє голову в бiк скорочуваного м’яза, а в разі двобічного скорочення – вперед.

Бічний прямий м’яз голови (m. reсtus сapіtis lateralis). Початок: поперечний вiдросток атланта. Прикрiплення: бічна частина потиличної кiстки. Функцiя: нахиляє голову в бiк скорочуваного м’яза, а в разі двобічного скорочення – вперед.

Підпотиличні м’язи (mm. suboccipitales)

Розташованi мiж М’язи глибокого шару потиличною кiсткою та першими двома шийними хребцями (мал. 96).

Заднiй великий прямий м’яз голови (m. rectus сapitis posterior major). Початок: остистий вiдросток II шийного хребця. Прикрiплення: бічний вiддiл нижньої каркової лiнiї. Функцiя: у разі двобічного скорочення закидає голову назад, однобічного – обертає її у свiй бiк.

Малий прямий заднiй м’яз голови (m. rectus capitis posterior minor)розташований пiд великим заднiм прямим м’язом голови. Початок: заднiй горбок атланта. Прикрiплення: присередній вiддiл нижньої каркової лiнiї, потиличної кiстки. Функцiя: закидає голову назад.

Верхнiй косий м’яз голови (m. obliquus capitis superior). Початок: поперечний вiдросток атланта. Прикрiплення: нижня каркова лiнiя. Функцiя: закидає М’язи глибокого шару голову назад.

Нижнiй косий м’яз голови (m. obliquus capitis inferior). Початок: остистий вiдросток II шийного хребця. Прикрiплення: поперечний вiдросток атланта. Функцiя: обертає голову в однойменний бiк.


documentagjmthx.html
documentagjnasf.html
documentagjnicn.html
documentagjnpmv.html
documentagjnwxd.html
Документ М’язи глибокого шару